Kept by krungsri
GET - On the App Store
Share
Starbucks e - Coupon มูลค่า 100 บาท

เพียงดาวน์โหลดแอป Kept และโอนเงินเข้าขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 รายการ ภายใน 7 วัน นับจากวันที่สมัครสำเร็จ

รับฟรี ! Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ผ่านทาง อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Kept ภายใน 15 วัน
ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563 เท่านั้น

  • อีเมลที่ลงทะเบียนไว้นั้นต้องทำการยืนยันให้เรียบร้อย (Verified e-mail) ภายใน วันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อให้ทีมงานสามารถจัดส่ง e-Coupon ได้ถูกต้อง

  • ของกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

  • จำกัด Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 100 บาท ต่อคน

  • เงื่อนไขการใช้ e-Coupon Starbucks เป็นไปตามที่บริษัท สตาร์บัคส์ คอร์ปอเรชัน กำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ และของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • โดยเมื่อเทียบมูลค่าของกำนัลดังกล่าว สำหรับระยะเวลา 1 ปี เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับเพิ่มจากประกาศฯ สูงสุดไม่เกินร้อยละ 10.00 ต่อปี 

  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Kept help center โทร. 02-296-6299  ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง